Welkom

HAvZ Mediation biedt professionele ondersteuning voor een constructieve samenwerking, het voorkomen of oplossen van conflicten en het herstellen van de gevolgen van conflicten. Wij bieden een snelle, effectieve en duurzame methode om tot resultaat te komen. Creatieve oplossingen die in de praktijk werken.

Facilitation

Dialoog | stakeholder engagement | verbindend onderhandelen | team- en organisatiecoaching

Dialoog

Er zijn diverse manieren om een dialoog te structureren. Het kan gaan om dialoogtafels ofhet oprichten van een platform of netwerk

Verbindend onderhandelen

Met een gestructureerd onderhandelingsproces wordt complexe materie inzichtelijk, komen werkelijke belangen op tafel

Stakeholderengagement

Bij stakeholder engagement gaat het om het in kaart brengen van (potentieel) belanghebbenden rondom een project of maatschappelijk vraagstuk

Teamcoaching

Teamcoaching ondersteunt afdelingen en groepen in de samenwerking en daarmee in het realiseren van resultaten

Organisatiecoaching

Met organisatiecoaching kiest u voor duurzame verandering en verbetering van dienstverlening van uw organisatie

Mediation

Zakelijk en corporate | arbeid en samenwerking |overheid | teams en groepen | strafrecht | herstel

Zakelijk en corporate

Zakelijke mediation gaat over conflicten in, tussen en rondom ondernemingen. Hier kunnen ook particulieren of overheden bij betrokken zijn. In veel gevallen zijn ook advocaten betrokken in de mediation

Arbeid en Samenwerking

Mediation in arbeid en samenwerking kan gaan over het genereren van betere prestaties door goed werkende teams, beter passend werk vinden of op een goede manier uit elkaar gaan

Overheid

Conflicten met en binnen de overheid zijn vaak complex door verschillende belangen die spelen en de hoeveelheid partijen die betrokken zijn

Herstel

Herstelmediation is een specifieke methodiek die ingezet wordt in ernstig geëscaleerde situaties, zoals bij pesten, intimidatie en ongewenste omgangsvormen op het werk. Maar ook uit de hand gelopen ruzies binnen families, op scholen of in de buurt

Strafrecht

Mediation in het strafrecht bestaat sinds enkele jarenin Nederland. In strafmediation gaat het niet zo zeer om de bewijsvoering, maar meer om de vraag wat nodig is voor slachtoffer en verdachte om verder te kunnen

Restorative justice

Herstel | international human rights | peacebuilding | van polarisatie naar dialoog

International human rights

Mediation is een manier om een dialoog tussen de multinational en de lokale gemeenschap op te zetten, waarin met elkaar gewerkt kan worden aan vertrouwen, veiligheid, continuïteit en herstel waar nodig

Restorative justice

Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict