Herstelmediation krijgt een vaste plek in ons rechtsstelsel!

Herstelmediation krijgt een vaste plek in ons rechtsstelsel!

Op 21 december 2017 werd een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij financiering van mediation in strafzaken definitief geregeld is. Herstelmediation krijgt daarmee de plek die het verdient: een vaste plek in ons rechtsstelsel.

Als mensen ervoor open staan, kan mediation een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak. Dit geldt helemaal als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen kunnen komen. Mediation helpt slachtoffers vaak bij de verwerking van leed.

Mediation in Strafzaken kan plaatsvinden met betrekking tot alle strafbare feiten, vooropgesteld dat partijen dat willen. Er vinden mediations plaats in WVW-zaken, ook met nabestaanden, in zaken met verdenking poging tot doodslag, (zware) mishandeling, zedenzaken en natuurlijk ook bij minder ernstige delicten

In de pilots die de afgelopen 3 jaar bij verschillende rechtbanken in Nederland zijn uitgevoerd slaagde 78 procent van de gestarte mediations. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat Mediation in Strafzaken de recidive aanzienlijk vermindert.