Nieuwsbrief Nederlandse Mediatorsvereniging

Nieuwsbrief Nederlandse Mediatorsvereniging

Met een warme Kerstgroet sluiten we een mooi jaar af met de Nederlandse Mediatorsvereniging. Een jaar om trots op te zijn. We vierden ons 15-jarig bestaan met de Week van de Mediation, het Lustrumfestival, de Mediation Impact Award die door Eberhard van der Laan werd gewonnen, en de uitgave van het Mediation Magazine. In deze Nieuwsbrief leest u daarover meer.

En 2018 begint goed. Met een Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 februari. Bijzonder hoogleraar Mediation Dick Allewijn zal een lezing houden over ‘de volle helft van het glas’ bij mediation.                                             

Mediation is een vak van hoop. De overtuiging dat problemen oplosbaar zijn. Dat partijen in conflict een boodschap aan elkaar hebben en dat zij die, met wat hulp, van elkaar kunnen en willen horen. En dat de wereld door mediation een beetje beter gemaakt kan worden.

Toch zijn mediators vaak ook een beetje somber. Gaat het wel snel genoeg? Maken we echt wel het verschil? Waarom stagneren mediationprojecten zo vaak? Hebben we misschien een imagoprobleem?

Dick Allewijn: “Misschien is er wel reden voor deze zorgen. Maar in deze bijdrage wil ik de volle helft van het glas in het licht zetten. Vanaf het begin van de eeuw ben ik lid geweest van de ‘mediationbeweging’, maar heb ik haar ook beschouwd. Ik wil op een rijtje zetten wat goed gegaan is. En dat is zeker niet niks! Waarna we met goede moed het jaar 2018 tegemoet kunnen treden.”

Nieuwjaarsborrel: dinsdag 6 februari 2018 op het prachtige landgoed van Kasteel Vanenburg te Putten.