‘Scheiden… en de mediator dan’

‘Scheiden… en de mediator dan’

‘SCHEIDEN… EN DE MEDIATOR DAN’

Oud-minister Rouvoet heeft op 22 februari het document: Scheiden…..en de kinderen dan, aangeboden aan minister Dekker. In dit document geeft hij een aantal suggesties over het omgaan met het fenomeen “vechtscheiding”. De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) is blij met de aandacht die wordt besteed aan de desastreuze gevolgen voor een kind waarvan de ouders niet meer met elkaar kunnen of willen communiceren en die het gezamenlijk ouderschap onmogelijk maken.

Geen beroepsgroep is zo gericht op verbetering van communicatie als de familiemediator.

Voor de NMv is het onbegrijpelijk dat er in het platform ‘Scheiden zonder Schade’ formeel geen mediators zijn betrokken. Geen beroepsgroep is zo gericht op verbetering van communicatie als de familiemediator. In tegenstelling tot de advocaat is de familiemediator opgeleid in en ervaren met het begeleiden van twee partijen samen, waarbij het meervoudig belang vooropgesteld wordt. De NMv heeft haar deelname aangeboden, maar is alleen uitgenodigd tijdens een brainstormsessie. Daar waren veel verschillende professionals, maar er was geen ruimte was voor nadere toelichting op mediation.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet wil inzetten op Mediation.

Dit is een groot gemis in het document dat Rouvoet heeft gepubliceerd. Vanuit het niet erkennen van de plek van de mediator wordt er in deze rapportage een nieuwe functie bedacht, namelijk die van de gezinsadvocaat. Deze zou moeten doen, wat nu al door mediators wordt gedaan. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet wil inzetten op Mediation. Eens te meer pleit het hiaat dat het platform Scheiden zonder Schade laat vallen, ervoor om het regeerakkoord te volgen en Mediation in te bedden bij scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn.

Binnen gesprekken tijdens de brainstormsessie werd mediation neergezet als mogelijk nuttig als ouders nog “on speaking terms” zijn. Daarna zou mediation niet meer zinvol zijn en moeten er allerlei juridische interventies worden ingezet. Reeds in 2000 kwam ‘Mediation naast Rechtspraak’ uit de pioniersfase en werd mediation door rechters en een advocaten geaccepteerd als een interventie bij familieconflicten waar al een procedure is aangespannen. Gemiddeld slaagt meer dan de helft van deze mediations. Dit betekent dat in meer dan de helft van de doorverwezen zaken de schade voor de kinderen verkleint dan wel verdwijnt. Cijfers die door het Platform Scheiden zonder Schade niet genegeerd hadden mogen worden.

Het is toch logisch om, als je er als ouders samen niet uit komt, een professional te vragen je daarbij te helpen?

Het is toch logisch om, als je er als ouders samen niet uit komt, een professional te vragen je daarbij te helpen? Dit kan in alle fases van de scheiding en in alle fases van het conflict:

In de oriëntatiefase kan de mediator een rol spelen die soms leidt tot het herstel van het huwelijk en soms tot een scheiding. Als een scheiding volgt, hebben de echtelieden in ieder geval dankzij mediation zicht op de consequenties van deze stap.

In de fase van scheiding zelf is de familiemediator in een uitstekende positie om met echtelieden te spreken over de afspraken die gemaakt moeten worden bij een scheiding. In het licht van het ouderschapsplan, kan de familiemediator samen met ouders onderzoeken wat deze kinderen van deze ouders nodig hebben.