HAvZ Mediation over ‘Minister Dekker zegt JA’

HAvZ Mediation over ‘Minister Dekker zegt JA’

“Het oplossen van geschillen door het bereiken van onderlinge overeenstemming verdient dus de voorkeur, schrijft minister Dekker. Een oproep voor mediation!”

Minister Dekker zegt ‘ja’

Ha Lenka,

Zo vlak voor de vakantie mijn laatste blog aan jou. We hebben elkaar geschreven over de kenmerken van ons vak. Hoe je ruziegedrag doorbreekt, waardoor ruzie überhaupt ontstaat en hoe je de strijd uit een conflict haalt. In jouw laatste blog vertelde je over dialoog in Armenië. Een andere context en toch herkenbaar.

Duurzame dialoog versus toernooimodel

Als je dat verhaal over Armenië nu eens naar hier verplaatst. Naar Nederland, waar ook duurzame dialoog een kernwaarde van de samenleving is, dan zie je dat het ook hier niet vanzelfsprekend is. Want hoewel we in Nederland bekend staan als polderland, waar we met alle belanghebbenden onderhandelen om tot gedragen oplossingen te komen, zie je ook hier dat het ‘systeem’ niet per se duurzame dialoog ondersteunt. Toegang tot recht is gejuridiseerd en overheidsfinanciering is vooral beschikbaar voor vormen van conflictoplossing waarbij partijen tegenover elkaar staan (met advocaten – het toernooimodel).

Toegang tot mediation

Waarom zou ik hier nu een blog over schrijven? Nou, dat doe ik omdat ik naast het zijn van mediator en trainer ook een passie heb om ons vak verder te brengen. Inhoudelijk, maar ook om mediation toegankelijk te maken voor het brede publiek, de overheid en de zakelijke wereld. Samen met andere gedreven professionals, als voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’

Op 6 juli verscheen het artikel in het NJB dat ik schreef met Maurits Barendrecht, Fred Schonewille, Peter Ingelse en Jacques de Waart: ‘Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’. Over de kanteling in het denken over conflictbeslechting en waar de wetgever deze ontwikkeling zou moeten ondersteunen. Vanuit verschillende perspectieven hebben we onze gedachten laten gaan over nut en noodzaak van mediation. En vooral hoe we kunnen zorgen dat mediation net zo normaal is als – of eigenlijk meer voor de hand liggend dan – de gang naar de advocaat of rechter. Met een aantal aanbevelingen hoe je dat zou kunnen regelen.

Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de overheid. Want als je daadwerkelijk vindt dat duurzame dialoog en verbindende procedures basiswaarden zijn van de samenleving, dan moet je daar ook vorm aan geven. Campagnes voor bewustwording, informatievoorziening, ruimere bevoegdheden voor mediators om partijen te ondersteunen en eenvoudiger schakelen tussen rechter en partijen in mediation.

‘Meet the heat’

Wij weten uit ervaring hoe goed het werkt als organisaties hun conflicten ‘op orde’ hebben. Als er geen drempel is om hulp te zoeken, of schaamte of gevoel van falen als het schuurt in een team, of tussen een burger en de gemeente of tussen een leidinggevende en een werknemer. Om te erkennen dat niet de ànder de vijand is, maar de strijd, zoals onze collega Theo van Dijk dat altijd zo mooi zegt. Dat het normaal is dat wij als mediators erbij worden gehaald. De kracht om conflicten te normaliseren en ze aan te gaan in plaats van uit de weg. ‘Meet the heat’, dat is toch eigenlijk wel de snelste weg naar vrede? Niet strijden tegen elkaar, maar in veilige setting de confrontatie aangaan voor je eigen gezamenlijke oplossing. Dat gun je iedereen.

Minister Dekker zegt ‘ja’

Hoe mooi is het dan om te lezen dat de overheid deze denkwijze heeft omarmd. Afgelopen donderdag stuurde Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief naar de Tweede Kamer met zijn visie op buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht. Die sluit aan bij de uitgangspunten die we met de Nederlandse Mediatorsvereniging steeds voor het voetlicht hebben gebracht. Ook Dekker erkent dat mensen die zelf tot overeenstemming zijn gekomen vaker hun doel bereiken. Dat hun problemen vaker zijn opgelost en afspraken vaker worden nageleefd ten opzichte van de meer gebruikelijke toernooimodeloplossingen. Het oplossen van geschillen door het bereiken van onderlinge overeenstemming verdient dus de voorkeur, schrijft de minister. Hij wil steviger inzetten op methodes waarin mensen gestimuleerd worden zelf tot overeenstemming te komen. Mediation dus! Dekker benadrukt de noodzaak voor overheidsstimulans om te zorgen dat mediation een gebruikelijke wijze van conflictoplossing wordt: eenvoudig, efficiënt en duurzaam.

Een mooie zomer!

Het wordt dus een mooie zomer! Want initiatieven en ideeën om mediation onder de aandacht te brengen zijn er genoeg: ik kijk nu al uit naar de Week van de Mediation van 15 tot 20 oktober. Misschien dat de Minister daar ook een mooie bijdrage aan wil leveren?

Tot Blogs! Tot in september!

Frederique

Lees hier mijn blog: 5. Ha Lenka 180717