De Ware Tijd: artikel over Mediation in Suriname

De Ware Tijd: artikel over Mediation in Suriname

“Conflicten hoeven niet altijd uitgevochten te worden door de rechter. Kies de meest passende aanpak voor elk conflict. Bij mediation onderhandelen de partijen zelf over de oplossing”

Op 6 maart jl. verscheen er in de Surinaamse krant De Ware Tijd een artikel over Mediation in Suriname. Een initiatief van de Mediationgroep Suriname die als missie heeft om mediation in Suriname tot bloei te brengen. Wij zijn trots dat we hieraan een bijdrage hebben mogen leveren. Dat we deze mooie groep mensen hebben kunnen opleiden tot mediators samen met de Mediationgroep Suriname en om sleutelfiguren bewust en vaardig te maken in deze manier van conflictoplossing.

Een mooi project in samenwerking met het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en de Vrije Universiteit Amsterdam.