Duurzame inzetbaarheid: aanpak pesten op het werk

Duurzame inzetbaarheid: aanpak pesten op het werk

Duurzame inzetbaarheid: Aanpak pesten op het werk

Conflictvaardige organisaties zijn vitale organisaties

Pesten op het werk wordt vaak gezien als een individueel probleem van het slachtoffer. Een gepeste wordt geholpen met training of er komen sancties tegen de pester. Vanuit mediatorsperspectief wordt hier anders naar gekeken: pesten is een gevolg van de dynamiek tussen personen in een team en/of organisatie. Herstelmediation is een methodiek die de onderlinge dynamiek in een organisatie aanpakt, om te zorgen voor een veilige en prettige werkomgeving. Voor duurzame inzetbaarheid.

Lees er meer over in de factsheet Duurzame Inzetbaarheid: Methode Aanpak Pesten