Masterclass Conflictdiagnose

Masterclass Conflictdiagnose

Samen voor betere zorg

Masterclass Conflictdiagnose

Op initiatief van Marike Groenendijk ontwikkelde Frederique van Zomeren van HAvZ Mediation een serie Masterclasses. Deze werden verzorgd in het kader van ‘Goed werk & goed werkgeverschap’ van de Stichting Samen voor Betere Zorg .

Om het goede gesprek te kunnen voeren en effectief om te kunnen gaan met conflicten is het belangrijk om helder te krijgen wat er precies speelt. Daarbij gaat het niet alleen om feiten, maar ook om ieders verhaal, beleving en perspectief en hoe die zich tot elkaar verhouden. Aan de hand van zeven elementen die er altijd toe doen in conflicten, leert u in deze Masterclass Conflictdiagnose op systematische wijze conflicten te analyseren en op basis daarvan te bepalen wat de beste aanpak is om uw kwestie op te lossen.